Japanese Restaurants in Saint Paul MN

Displaying all 19 results
 • Saji Ya Japanese Restaurant

  Japanese Restaurants in Summit Hill, Saint Paul

  695 Grand Ave Summit Hill Saint Paul, MN

  (651) 292-0444

  Online Menu
 • Osaka Av

  Bar

  Japanese Restaurants in Saint Paul, MN

  7537 148th St W Saint Paul, MN

  (952) 432-6155

  Online Menu
 • Osaka Roseville

  Japanese Restaurants in Saint Paul, MN

  1675 County Road C W Saint Paul, MN

  (651) 633-3188

 • Tori Ramen

  Japanese Restaurants in Summit-University, Saint Paul

  161 Victoria St N Summit-University Saint Paul, MN

  (651) 340-4816

 • Haiku Japenese Bistro

  Japanese Restaurants in Saint Paul, MN

  754 Highway 110 Saint Paul, MN

  (651) 340-1888

 • Osaka

  Japanese Restaurants in Saint Paul, MN

  9000 Hudson Rd Ste 622 Saint Paul, MN

  (651) 330-1897

 • Sarku Japan

  Sushi, Sushi, Fast Food, Sushi Restaurant

  Chinese Restaurants in Saint Paul, MN

  1595 Highway 36 W Ste 199 Saint Paul, MN

  (651) 697-7033

  Online Menu
 • Kami Japanese Restaurant

  Japanese Restaurants in Saint Paul, MN

  15322 Galaxie Ave Ste 108 Saint Paul, MN

  (952) 891-5888

 • Kami Japanese Steakhouse

  Japanese Restaurants in Saint Paul, MN

  15322 Galaxie Ave Ste 108 Saint Paul, MN

  (952) 891-5888

 • Sakura

  Sushi Restaurants in Downtown, Saint Paul

  Sushi, Bar, Beer, Sake, Bar, Restaurant Japanese, Restaurant Sushi Bars, Restaurants, Seafood Restaurants

  350 Saint Peter St Ste 200 Downtown Saint Paul, MN

  (651) 224-0185

  Online Menu
 • Sakura Japanese Restaurant - Restaurant & Bar

  Japanese Restaurants in Downtown, Saint Paul

  350 Saint Peter St Ste 195 Downtown Saint Paul, MN

  (651) 968-8378

 • Fujiya Japanese Restaurant

  Japanese Restaurants in Downtown, Saint Paul

  465 Wabasha St N Downtown Saint Paul, MN

  (651) 310-0111

  Online Menu
 • Osaka Sushi and Hibachi

  Restaurant

  Seafood Restaurants in Saint Paul, MN

  1900 County Road D E Saint Paul, MN

  (651) 773-5258

 • Tokyo Sushi

  Japanese Restaurants in Saint Paul, MN

  1935 Beam Ave Ste D Saint Paul, MN

  (651) 748-1000

  Online Menu
 • Norl Japan

  Japanese Restaurants in Saint Paul, MN

  3001 White Bear Ave N Ste 2079 Saint Paul, MN

  (651) 770-6689

 • Nori Japan

  Japanese Restaurants in Saint Paul, MN

  3001 White Bear Ave N Ste 2079 Saint Paul, MN

  (651) 770-6689

 • Hibachi Grill and Supreme Buffet

  Japanese Restaurants in Saint Paul, MN

  1201 Robert St S Saint Paul, MN

  (651) 455-8880

 • Hibachi Grill

  Japanese Restaurants in Saint Paul, MN

  1201 Robert St S Ste 17 Saint Paul, MN

  (651) 455-8880

 • Fine Japanese Cuisine & Sushi Bar

  Seafood Restaurants in Downtown, Saint Paul

  350 Saint Peter St Downtown Saint Paul, MN

  (651) 968-8378